​​​​​​
 • Liegruppen er eit familieføretak som forvaltar fiskerettar, utviklar eigedomar og har ulike verksemder innan service og handel.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar forleigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Lie-familien har i over 100 år drive fiske i norske og internasjonale farvatn.

 • Liegruppen ynskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og moglegheiter for å vere framsynte.

 • Liegruppen leiger ut fartøyet Libas til ulike typar oppdrag. Fartøyet kan ta oppdrag over heile verda og kan leigast ut på kort varsel.

Liaskjeret Båthamn – finn din båtplass på nett

Båtsesongen nærmar seg! Liaskjeret Båthamn har fortsatt ledige båtplassar. Sjå oversikt for kva båtplassar som er ledig, prisar og meir her.

M/S Libas er solgt

Libas vart overlevert til Eskja hf. på Island 01.11.2016. Det nye namnet er Adalsteinn Jònsson.

Byggetrinn 2 vert lagt ut for sal på Solplassen Solsvik

I samarbeid med Sartor Maskin vert det no lagt ut 29 leiligheitar for sal på idylliske Solsvik. Kun 5 minutt fra Ågotnes ligger Solplassen Solsvik. Med utsikt mot havet og alt det liv og opplevelsar kysten har å tilby rett utanfor stovevindauga, er Solplassen Solsvik ein plass som må opplevast.

Finn draumeleiligheita på www.solplassen-solsvik.no og sjå den nye reklamefilmen for Solplassen her.

Nye lokaler til Fjell kommune - Opplæringssenteret

Me held i desse dagar på å ferdigstille nye lokaler til Fjell kommune – Opplæringssenteret i dei tidlegare lensmannslokala i 2. og 3. etasje i Lieco Bygg på Straume. Innflytting blir 01.03.2016. 

Anlegg og industriteknikk har flytta inn i nytt flott bygg i Mjåtveit næringspark

Anlegg & industriteknikk AS vart etablert i 2002 og like før jul 2015 flytta bedrifta inn i nytt flott bygg i Mjåtveit næringspark.

Gytettokt med Libas og havforskningen

I år som i fjor samarbeider havforskningsinstituttet med fiskarane om bord på Libas om å gjennomføra gytetoktet på norsk vårgytante sild (NVG-sild). I to veker var havforskningsinstituttet med Libas på jakt etter silda. 

Eldre saker: 1 2 3 4 5 6 7  | Nyhendearkiv