​​​​​​

Arter/Fangstsoner

Visste du at brisling ikke er en sildeart, men en helt egen art? Lodde er egentlig en laksefisk, og kolmule blir på Færøyene kalt for "Svartkjeft" på grunn av sin svarte "kjeft". 

Les mer om våre fiskearter og fangstsoner i menyen til venstre.