​​​​​​

Fylkesmannen godtek inntil 1200 bustadar på Bjåneshalvøya

På sikt kan omfanget av planen gjere Bjåneshalvøya til eit særprega og viktig bustadområde nær regionssenteret på Osøyro.

Les pressenotat publisert 11.5 av Os kommune v/ ordfører Terje Søviknes.