​​​​​​

Kommunedelplanen for Sotra Kystby behandla måndag 10.12.

Planprogrammet for kommunedelplanen og områdeplanen vart godkjend av Fjell kommunestyre hausten 2011. 

No har forslaget til kommunedelplanen gått gjennom for 1. gongs behandling. Måndag 10. Desember vedtok formannskapet å leggje planen ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 8 veker, eventuelt utanom juleveka.

Les om meir om dette på nettsidene til Fjell kommune

Les meir om Prosjekt Kystby.

Les artikkelen ”Bildøy blir bydel”, publisert i Vestnytt 13.12.