​​​​​​

Skipsdåp for M/S Ligrunn laurdag 14.9

Nybygget M/S Ligrunn er overlevert frå Hellesøy Verft AS og det blir skipsdåp laurdag 14.9 kl.14 på kaien på Liaskjæret.

M/S Ligrunn er systerskipet til M/S Liafjord og også dette skipet er 64 meter langt og er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk, noko som gjer fiskebåten billigare å drive og reduserer utslepp av miljøskadelege stoff.

M/S Ligrunn skal etter planen går rett på fiske etter dåpen.