​​​​​​

Ågotnes Næringspark

Ågotnes Næringspark Selskapet Ågotnes Næringspark AS er eigd av Ågotnes Industripark AS og Coast Center Base (CCB) og består av ei opparbeidd tomt med kai i tilknyting til CCB sin hamneterminal på 33 000 m². I tillegg eig Ågotnes Næringspark ei råtomt på 50 400 m², som grenser mot sjøen.

Utviklingsmoglegheitene ligg i kaiområdet og det tilstøytande området. Det er Coast Center Base AS (CCB) som administrerer eigedomen, Liegruppen driv prosjektet.

Leigetakarar

FMC Technologies AS

Kontakt

Ta kontakt med Cristian Valdes Carter for meir informasjon.