​​​​​​
 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakkenk AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

 • Gulenakken AS

Gulenakken AS

I Gulenakken, sør på Liaskjæret, er det etablert ein småbåthamn med plass for opptil 50 båtar.

Sjå vedlagte planteikning,  illustrasjonsplan og reguleringsplan for meir informasjon.

I fyrste omgang er det lagt til rette for 27 båtplassar med moglegheit for utviding ved behov. Last ned planteikningane over båtplassane.

Ein tek sikte på å gjere ferdig eit naust der ein kan leige plass og veg innan året er omme.


Hamna er utforma slik at to stålbryggjer på cirka 80 meter kvar møter ein  250 meter lang bølgjedempar av betong.

Til saman blir desse bryggjene ein promenade som samla er 410 meter lang. I tillegg er det ein pir på  50 meter der det er bygd 27 båtplassar.

For meir informasjon, sjå annonsen vår på FINN.no

Utleige båtplassar 2013

 

Meter båsstorleik
senter-senter utriggar

Pris pr. meter båsstorleik
senter-senter utriggar

Årspris 2013

3,00

3 858,00

11 574,00

3,22

3 858,00

12 423,00

4,00

3 858,00

15 432,00

4,33

3 858,00

     17 705,00

5,00

                               3 858,00

      19 290,00

Årsleiga vil vere ca. 3858 kr per breiddemeter. For å teikne leigekontraktar eller motta meir informasjon kontakt underteikna.

Kontakt

Gulenakken AS

Lene Haug
Grønamyrvegen 2, 5353 Straume
Sentralbord: +47 56 31 68 68
Tlf.:     +47 56 31 68 91
Mob.:  +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no