​​​​​​

Solplassen Solsvik

Solplassen Solsvik På høgdedraget rett aust for sjølve Solsvikbygden på Sotra er Liegruppen i ferd med å utvikle eit område på cirka 51 dekar. Området er i kommuneplanen tatt inn som bustadområde og ligg høgt og fritt, med storarta utsikt mot havet.

Både unge og eldre

Intensjonen er å legge til rette for eit variert og attraktivt tilbod av leilegheiter, som kan passe for både småbarnsfamiliar, vaksne og eldre. På den måten ynskjer vi å skape eit bustadområde som vert eit positiv supplement til dei eksisterande bygningane på Solsvik.

Sentralt

Solplassen Solsvik skisse Området ligg sentral i høve til skule og servicetilbod. Næraste kommunesenter, Ågotnes, ligg berre fem minutts køyring unna. Det er busstopp i gangavstand frå bustadområdet.

Kontakt

Ta kontakt med dagleg leiar Cristian Valdes Carter for meir informasjon.