​​​​​​

Orienterer om ny Bjånes-plan

Nye skisser er klare for framtidig utbygging på Bjånes. 

Torsdag skal kommunedelplanen for Bjånes inn til behandling i plan- og bygningsutvalet. I forkant av dette, på eit ope folkemøte tysdag ettermiddag, orienterer kommunen og utbyggarane om den reviderte planen.

Les artikkelen som er publisert på midtsiden.no den 2.10.2012