​​​​​​

Reguleringsplanen for Solsiden klar til behandling i kommunestyret

Måndag 11. juni blei reguleringsplanen for ”Solsiden” samrøystes vedteke i formannskapet.

Formannskapet har gått samrøystes inn for å godkjenne reguleringsplanen for ”Solsiden”. Planen legg til rette for kontor, butikkar og 150 bueiningar, og sluttbehandlinga i kommunestyret finn stad den 21.6.

Les meir i reportasjen i Vestnytt frå 16.6.