​​​​​​

Liegruppen lanserer nytt bruforslag

Liegruppen føreslår ei toetasjes bru mellom Straume og Bildøy.

I følgje Liegruppen vil dette forslaget vere et godt alternativ for å ta vare på dagens bumiljø på begge sider av sundet.

Les heile reportasjen, publisert i Vestnytt den 10.5