​​​​​​

Det første bygget i Mjåtveit Næringspark byrjar å ta form.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

 • Byggrengjøring AS byggjer eit eige næringsbygg i Mjåtveit Næringspark.

Byggrengjøring skriv om byggjeprosessen på nettsidene sine www.byggren.no. Selskapet har vakse ut av lokala sine sentralt i Knarvik og må no flytte på seg. Dei har no kjøpt ei tomt på 2,5 dekar i Mjåtveit Næringspark, der dei vil setje opp eit bygg på 870 m².

Bygget vil romme ein administrasjon på 300 m², lager på 180 m², 150 m² lettlager og Mr-Clean AS Vaskeri på 240 m². Tomta ligg heilt framme mot vegen ved innkøyrsla.

Sjå fleire bilete og få meir informasjon om byggjeprosessen på www.byggren.no.

Les artikkelen i Strilen 11.4.