​​​​​​

M/S Liafjord er no i full drift

Den kombinerte snurparen/trålaren M/S Liafjord blei levert av Eidsvik Skipsbyggeri hausten 2012 og er no i full drift.

Det 64 meter lange fartøyet er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk, noko som gjer fiskebåten billegare i drift og reduserer utsleppa av miljøskadelege stoff.

Les meir om M/S Liafjord her