​​​​​​

Det er kjekt å kunne gje noko tilbake

I BT 27.8 2013 kan du lese eit intervju med dagleg leiar og hovedaksjonær Peder O. Lie, der han fortel om historia til bedrifta, om prosjekt dei arbeider med for tida, og hans syn på vegen vidare for konsernet.

Han meiner det å vere ærleg og reieleg er viktige suksessfaktorar for å lukkast som familiebedrift, og at det er gledeleg å kunne vere med på å gje noko tilbake til samfunnet i form av blant anna bygdeutvikling.

Les artikkelen frå Bergens Tidende