​​​​​​

Kystkultur med ny relevans

Kaisess på Liaskjæret var ein del av verdiskapningsprogrammet til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. Utsmykkinga av naustet til Peder O Lie er illustrert i magasin for verdiskapningsprogrammet vedlagt i Dagens Næringsliv 22.9.2011. Les magasinet her. Kaisess er omtalt på side 8.