​​​​​​

Omtale av Prosjekt Kysby på bt.no

Me opplever auka merksemd rundt Prosjekt Kystby.


Det vil bli stor vekst i Bergensområdet dei neste 20-30 åra, og visjonar rundt bymessig busetnad går i retning av realitetar etter at Fjell kommune godkjende planprogram for kommunedelplan og områderegulering for Bildøy. 

Les artikkelen om Kystbyen på bt.no,
og delta i diskusjonen om framtida di.