​​​​​​

Sotra Kystby framheva som godt døme i rapport frå BRB

70% av nye arbeidsplassar vil vere innan næringar som krev mange tilsette.
Desse arbeidsplassane vil liggje i by- og tettstadsområde. Med Kystbyen
kan region Vest òg ta del i veksten i kompetanseintensive arbeidsplassar.

Desse arbeidsplassane vil liggje i by- og tettstadsområde. Med Kystbyen kan region Vest òg ta del i veksten i kompetanseintensive arbeidsplassar.
Les artikkelen i Vestnytt