Liaskjærshallen

Liaskjærshallen er en flerbrukshall, og skal fungere både som et trenings- og aktivitetshus og sosial samlingsplass for små og store.

Les mer på www.liaskjaershallen.no eller ta kontakt på telefon 414 05 956.

Besøk oss på Facebook