Tradisjon og innovasjon

Liegruppen er eit familieføretak som forvaltar fiskerettar, utviklar eigedomar og har ulike verksemder innan service og handel.

Vår historie

Vi i Liegruppen er stolte over vår historie. Respekten er stor for kulturen og verdiane verksemda har vore bygd på gjennom tidene. Tilhøyrsla til Liaskjeret og strilakulturen er noko vi ønskjer å bevare gjennom vårt arbeid.

Sjå vår historie

Nyheiter frå Liegruppen