Selvbetjeningslageret

Selvbetjeningslageret tilbyr utleige av sjølvbetente lagre for bedrifter og private. Verksemda vart stifta 01.10.2004 og er eigd av Liegruppen AS, Tiki Invest AS og Knut Skurtveit AS.

For ytterlegare informasjon, les meir på www.selvbetjeningslageret.no eller ta kontakt på telefon 55 25 95 90.