Utvikling og utleige av eigedom sidan 1972

Liegruppen er ein aktiv eigedomsutviklar som ønskjer å skape inspirerande og effektive bygningar for leigetakarar som krev kvalitet, fleksibilitet og tryggleik. Vi ønskjer å vera ein positiv samfunnsaktør grunnlagt på kommersielle vilkår.

Våre eigedomar

Vis på kart Vis i liste

Bruk vårt interaktive kart for å lese meir om våre eigedomar og utviklingsprosjekt.

Symbolforklaring
Eiendommer Prosjekt i utvikling

Areal til leie/sal

Liegruppen har ei rekkje kontor, lager og industribygg i eigedomsporteføljen. Sjå våre annonsar på Finn.no under, eller kontakt eigedomsavdelinga for meir informasjon.

  • Hansaparken - kontorlokale i urbane og historiske omgjevnader.

    Hansagårdene Eiendom kan no tilby kontorlokaler i det historiske «Brygghuset» for leigetakar.

    Les meir på FINN
  • Tilpassa grovplanerte tomter for sal i Mjåtveit Næringspark

    Mjåtveit Næringspark er totalt 100 daa næringsareal kun 25 minutt frå Bergen sentrum. Det er no i underkant av 75 daa igjen for sal enten i sin heilskap eller som tilpassa tomteparseller ned i ca. 2 daa.

    Les meir på FINN

For leigetakarar

Liegruppen har ansvar for drift på alle sine eigedomar. Har du spørsmål til ditt bygg eller nokre av våre tenester, finn du svar under.

Kontaktpersonar eigedom

Jan Arthur Nilssen

Jan Arthur Nilssen

Eigedomsutviklar

Tlf.:
Mobil: 95 88 60 87
Send E-post

Lene Haug

Lene Haug

Daglig leiar Melin Eiendomsutvikling, Mjåtveit Næringspark, Lieco Bygg AS og Hansagården Eiendom.

Tlf.:
Mobil: +47 47 64 61 93
Send E-post

Roy-Eddy Lie

Roy-Eddy Lie

Eigedomssjef

Tlf.: 56 31 68 68
Mobil: 90 08 91 05
Send E-post

Rune Heggelund

Rune Heggelund

Driftsleiar Liegruppen

Tlf.: 56 31 68 88
Mobil: 90 70 53 04
Send E-post