Fleire spanande selskap innan service og handel.

Liegruppen sine verksemder er hovudsakleg knytt til sal av bilar, drift av fleirbrukshall, og utleige av sjølvbeteningslager og selskapslokale.

Lieco Auto

Lieco Auto er ein merkevareleverandør av bilar og bilrelatert utstyr, samt totalleverandør av vedlikehalds-, verkstads- og reparasjonstenester.

Besøk lieco.no

Selvbetjeningslageret

Selvbetjeningslageret tilbyr utleige av sjølvbetente lagre for bedrifter og private. Verksemda vart stifta 01.10.2004 og er eigd av Liegruppen AS, Tiki Invest AS og Knut Skurtveit AS.

For ytterlegare informasjon, les meir på www.selvbetjeningslageret.no eller ta kontakt på telefon 55 25 95 90.

Liaskjeret Båthamn

Liaskjeret Båthamn består av 50 båtplassar til leige. Her er det også gjestehamn med moglegheit for 6 båtar å legge til. I naustet er det mogleg å leige boder på 3,5 eller 4,5 kvm til oppbevaring av fiskeutstyr og anna.

Ved førespurnad om leige av bod, send e-post til solveig@liegruppen.no. Les meir og finn ledige båtplassar ved å trykke under:

Sjå hamn

Liaskjærshallen

Liaskjærshallen er ein fleirbrukshall, og skal fungera både som eit trenings- og aktivitetshus og sosial samlingsstad for små og store.

Les meir på www.liaskjaershallen.no eller ta kontakt på telefon 414 05 956.

Kontaktpersoner

Geir Ole Lie

Geir Ole Lie

Dagleg leiar Lieco Auto AS

Tlf.: 56 31 68 00
Mobil: 901 99 725
Send E-post