Liafjord

Den kombinerte snurparen/trålaren M/S Liafjord vart levert av Eidsvik Skipsbyggeri hausten 2012.

Les meir

Det 64 meter lange fartøyet er utvikla og utstyrt for lågast mogleg drivstoffbruk, noko som gjer fiskebåten billegare i drift og reduserer utsleppa av miljøskadelege stoff.

I designen vart det lagt vekt på at fartøyet skal kunne drivast med så lågt drivstoffbruk som mogleg. For å oppnå dette har vi optimalisert linjene i skroget for minst mogleg motstand i sjøen, og valt ei framdriftsløysing frå Wärtsilä som bidreg ytterlegare til god drivstofføkonomi. Hovudmaskina er W32 på 3000 kW.

Mannskapet kan blant anna kople ut hovudmotoren og operere båten med rein dieselelektrisk framdrift frå ein hjelpemotor med variabelt turtal ut på propellen. Med ein effekt på 1690 kW er hjelpemotoren så kraftig at den kan brukast åleine under fiske- og transportetappar. Ei slik løysing har berre vorte teke i bruk på eit fåtal andre fiskebåtar, og løysinga Liegruppen Fiskeri har valt er ei nyutvikla og endå meir avansert utgåve. Desse løysingane vart også nytta på søsterskipet M/S Ligrunn som vart levert hausten 2014.

Kontaktpersonar

Ole Christer Lie

Ole Christer Lie

Kaptein Libas

Tlf.: 56 31 68 76
Mobil: 951 77 697
Send E-post

Per William Lie

Per William Lie

Kaptein Libas

Tlf.:
Mobil: 917 19 930
Send E-post