Ligrunn

M/S Ligrunn vart levert hausten 2013.

Les meir

Det 64 meter lange skipet er utvikla og utstyrt for lågast mogleg driftstoffbruk. Noko som gjer den billegare å drive og reduserer utsleppa av miljøskadelege stoff.

Ligrunn har eit kvotegrunnlag på 387 basistonn av maksimalt 650 tonn, og eit fast mannskap på 9 personar.

Les meir om Ligrunn her.

Kontaktpersonar

Ole Christer Lie

Ole Christer Lie

Kaptein Libas

Tlf.:
Mobil: 951 77 697
Send E-post

Per William Lie

Per William Lie

Kaptein Libas

Tlf.:
Mobil: 917 19 930
Send E-post